ESPAÑA

Don Felipe VI

Serie I 2015

Serie II 2016-17

 
Series largas

Castillos de España 1966-2017

Diarios centenarios 2003-2016

Provincias 12 meses 12 sellos 2017-18-

Patrimonio Mundial 2010-2018

Tema Europa 1960-2018

Mujeres

Navidad 1955-2018

 

EXFILNA 1985-2018

ATMs 1992-2018

Fútbol centenarios 1998-2015

   Don Juan Carlos I

Serie I -1976-84

Serie II -1985-92

 Serie III- 1993-2000

Serie IV-2001-06

Serie V -2007-11

Serie VI -2012-13