CARTAS CERTIFICADAS 2007

Tarifa menos de 20 gr.normalizada 2,43€

Sello valores 0,50+0,50+0,50+0,50+0,29 más 0,14 de Franqueo Pagado Oficina=2,43€

Tarifa de 21 a 50 gr. 2,55€

Sello valor 2,49 más 0,06 Franqueo Pagado Oficina=2,55€

Tarifa de 51 a 100 gr. 3,17€

Sellos valores 2+0,50+0,50+0,10+0,05+0,01+0,01=3,17€

Tarifa de 101 a 200 3,57€

Sello valor 2,43+0,78+0,33+0,03 = 3,57€